Shopping Cart

SẢN PHẨM
ĐƠN GIÁ
SỐ LƯỢNG
THÀNH TIỀN
Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Mật ong hoa bạc hà nguyên chất có màu gì?

Mật ong hoa bạc hà nguyên chất hiện tại ở Việt Nam chỉ được khai thác tại 3 huyện: Mèo Vạc,  Đồng Văn, Yên Minh riêng Quản Bạ vẫn có mật ong hoa bạc hà nhưng chất lượng mật ong hoa bạc hà tại đây thấp nhất. Về màu sắc mật ong hoa bạc hà có hai loại, một có màu vàng xanh ánh kim khi đưa ra nắng và một màu vàng chanh và loại màu vàng nhạt có chút xanh, loại nữa chất lượng thấp hơn là màu vàng. Tại sao cũng là mật ong hoa bạc hà lại có màu sắc khác nhau như thế?